Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen bildades 1928-1929. Den verkar för att

  • Främja gemenskapen inom Huddunge
  • Stödja olika verksamheter
  • Bevara och vidareutveckla en levande bygd
  • Vårda hembygdsgården
  • Skapa intresse och kunskap om liver i Huddunge förr, nu och i framtiden

Hembygdsgården består av sju äldre byggnader som flyttats från olika gårdar i socknen och nu står vid kyrkoruinen nära den gamla radbyn.

Nuvarande ordförande i föreningen är Gunnar Johansson.

Engagemang i föreningen

Hembygdsföreningen behöver alltid frivilliga för att hålla vår hembygdsgård levande. Om du har möjlighet att hjälpa till vid något tillfälle är du varmt välkommen!

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kostar 100kr per år.

Medlemsavgiften och andra bidrag går till att bevara byggnader, inventarier och till de olika verksamheterna som bedrivs av föreningen, bland annat för att delta på medlemskvällar.

Medlemskap kan lösas genom att betala 100kr till något av följande

  • BankGiro 455-0729
  • Kontant på ICA Lunda
  • Swish: 123 435 94 02

Uppge för- och efternamn på den som betalningen avser, en person
per betalning samt att det är medlemsavgift.