Flytt av gamla församlingssalen

Vi hoppas kunna genomföra en flytt av gamla församlingssalen från Skogsdungens förskola till hembygdsgården.

För detta projekt kommer vi att behöva samla in pengar.

Den som vill stödja oss både enskild och företag kan sätta in bidrag på föreningens byggkonto.

Alla bidragsgivare kommer att uppmärksammas.

BG: 5971-9252 (Hembygdsföreningens bygg konto)

Kontakt
Ordförande: Gunnar Johansson
0703-02 52 30
Gunnar.johansson49@hotmail.se

Rapport från byggruppen

I december 2022 fick hembygdsföreningen ett justerat protokoll från Skogsdungens styrelsemöte daterat 5 december 2022 gällande gamla församlingssalen, att skänka den till hembygdsföreningen.

Hembygdsföreningens styrelse diskuterade förutsättningen om eventuell flytt av huset. På årsmötet beslutades att gå vidare med flytten.

Upplandsmuseet var emot att flytta gamla hus, men efter att Skogsdungen meddelade att dom avsagt sig allt underhåll ändrade sig Upplandsmuseet och tillstyrkte flytt på ett villkor, att det gamla dasset skulle flyttas med till hembygdsgården.

Ritningar har tagits fram och bygglovsansökan inlämnad 23 mars 2023. Länsstyrelsen och kommunen hade inget att invända mot flytten.

Ansökan om ekonomiska bidrag har lämnats in till Arvsfonden, EU landsbygdsstöd samt ett antal som kan bidra med mindre belopp.

Hembygdsföreningen har även bett Huddungeborna om sponsring. Fram tills idag har vi fått in 59.000 kronor i kontanter och ca 200.000 kronor i tjänster och material. EU kräver minst 10 % insättning av oss.

Ny brunn är borrad, ny vattenledning nerlagd. Ny elkabel samt fiber är också framdragen samt dränering.

Grundstenar har skänkts från PEAB Heby.

Total kostnad för projektet är ca 3-4 miljoner kronor. Bara flytten av huset kostar ca 1 miljon.

Bygglovet kom sista veckan i juli. Besked om ekonomiskt stöd i augusti-september. Vi jobbar vidare med planering och olika lösningar inför flytten.

Vi behöver minst 150.000 kronor till i sponsring.

Byggruppen består av: Gunnar Johansson, Dan Skinnar, Jimmy Pettersson